maandag 3 augustus 2020

DE ALBUMS. Oude ansichten en foto's van Heiloo.

De albums
Diversen
 
             Bij het station, omstreeks 1900
                               
  

dinsdag 1 december 2015

Update 1 december 2015. Enkele foto's toegevoegd aan het album ''Centrum'', uit de collectie van Tom Beudeker. Tom is ook in het bezit van de herinneringen, die zijn grootvader Thomas Geertsma, die jarenlang veldwachter in Heiloo was, heeft opgeschreven, aangevuld met herinneringen en gedichten geschreven door zijn moeder Jacoba (1925-2008). Ze staan nu in z'n geheel op deze site.

Tom: ''Heiloo heeft altijd een speciale betekenis gehad voor me; mijn grootouders woonden er, en een groot deel van de familie, neven nichten etc. Ik ging als kind vaak logeren op Heerenweg 92, alwaar mijn oma, de weduwe van grootvader Geertsma, woonde. Geertsma zelf is in 1961 overleden. Mijn moeder Jakoba (1925) vond dat een aantal dingen nog verteld moesten worden om ze voor het nageslacht te bewaren. “Een Album vol Herinneringen” gaat over haar vader, veldwachter Geertsma. De gedichten die er in staan heeft ze zelf geschreven. Ze was onderwijzeres, een echte frik, haha! Vandaag de dag wonen nog veel afstammelingen van Geertsma in Heiloo. Voor mij geven de verhalen een prachtig beeld van het Heiloo van het begin van de twintigste eeuw ''. Link: Thomas Jansz Geertsma - Een album vol herinneringen

vrijdag 1 januari 2010

Herinneringen 

© All rights reserved


4 jan. '07 - Annette Timmer schrijft: "Nog net even op de laatste dag van het jaar 2006 vind ik een hele leuke foto van Heiloo. Hierop staat mijn oma als klein meisje met een leuk hoedje op, geleund tegen een boom en haar zusje (een tante van mijn vader dus) staat ook op de foto. (Klik op de foto voor een vergroting)
Bij mijn ouders thuis (ze wonen al 50 jaar in de Noordergeeststraat) ligt nl. een boek met oude ansichten van Heiloo met diezelfde kaart erin, waarbij mijn oma toen heeft geschreven dat ze nog precies wist dat de foto werd genomen... heel apart he. De naam van mijn oma is Annie Relk en haar zusje staat helemaal links en heet Co Relk, ze woonden toen aan de Dokterslaan. Dit wilde ik alvast even laten weten en ik hoop nog meer informatie te hebben, daar mijn ouders echte Heilooers zijn. Ikzelf ben er ook geboren aan de Heerenweg, hoek Aostastraat, later zat daar een bank tegenover het vroegere postkantoor. Ik ben geboren in 1953 en woon nu in Bakkum. Wat een superleuke site! Je kan gewoon niet stoppen !" Holly Nelson uit Pacific City, Oregon schrijft: “You wrote an article with my cousin Annette Timmer....my oma is Annie Mooij....Annie (Relk) Mooij was my grandmother's sister. Her name was Maria Hendrika (Relk) Kooy. It was fun to see the names and the photos of Heiloo”.

26 sept. '02 - Wim-Jaap Buisman (47), thans wonende in Knightdale, N.C., Verenigde Staten, schrijft over de tijd rond 1960: "De foto (hierboven) sprak me het meeste aan. Hij laat het hele decor waarin ik ben opgegroeid zien.


Een van de markantste gebouwen op de foto is de kruidenierszaak van de Vries (klik op de foto voor een grote versie). Dat gebouw, als ik me niet vergis, was zo'n 200 jaar oud toen het onder de slopershamer terechtkwam. Naast de kledingwinkel van Roest (later Salon de Haute Coiffure Coen van den Hoogen) stond een klein woon-winkelhuis met een rieten dak. Hier woonde en werkte de familie Repko. De heer Repko was horlogemaker. Naast de winkel van Jan Veenis stond (staat er nog, als ik me niet vergis) een huis dat bewoond werd door een Mevrouw Klein-Poelhuis. Later (zo rond 1962-3) is dat het praktijkhuis van tandarts Dijkman geworden. Tandarts Dijkman moet nu ook al weer een aantal jaren met pensioen zijn want toen hij begon was hij achter in de twintig. Aan de andere kant van De Vries stond een huis dat bewoond werd door een Weduwe Greeuw. Er was ook een Piet Greeuw die een sigarenzaak had tussen de groentewinkel van Relk (later Stet) en de kruidenierswinkel van Ouwendijk. De sigarenzaak is later overgenomen door de heer Broksma. Naast de groentezaak van Relk, op de hoek van de van Aostastraat, was een riant woonhuis dat bewoond werd door Frits Pesscher en zijn vrouw. Pesscher had een schoenmakerswerkplaats achter het huis. Tegenover het huis van Pesscher (aan de overzijde van de van Aostastraat) stond een huis dat later van het opschrift Bepyepy werd voorzien. Hier woonden "De Venters". Zij vulden hun AOW aan met de verkoop van borstels, bezems, sponzen, zemen en schoonmaakartikelen die ze uitventten vanuit een oude bakfiets waarvan de ketting verdwenen was. De interactie tussen de broers werd gekenmerkt door de nodige verbale geselingen van de oudere broer (een patriarchaal uitziende man) aan het adres van zijn niet zoveel jongere broer. De jongere broer was (letterlijk) belast met het duwen van de bakfiets terwijl de oudere broer continu, luid en, als ik me goed herinner, in liederlijk Nederlands zijn misnoegen uitte over het gebrek aan snelheid van zijn jongere broer”.
Hieronder Arie, een van "De Venters" (foto uit de collectie van Fred Houtenbos)

    

Buisman: “Op de hoek van de Raadhuisweg en de Heerenweg stond de kruidenierswinkel van Jan Veenis. Naast Jan Veenis zat Ruud Bakhuizen, de drogist, daarnaast Jan Roos, de melkboer. Daarnaast was de schoenenzaak van Ab Boerma. Ik herinner me dat Ab Boerma en zijn vader, die op de hoek van de Holleweg en de Willibrordusweg woonde, beide ook als vrijwilligers werkten voor de Begrafenisvereniging "De Laatste Eer". Naast de winkel van Boerma was de slagerij van Piet Keuris, de snackbar van Blakborn en vervolgens was er de winkel van de Weduwe Janssen. Zij verkocht elektrische artikelen (witgoed en bruingoed) en haar zoon was de electricien. Er was ook een zekere Hurkmans aan de zaak verbonden. Daarnaast woonde de familie Ploeger. De heer Ploeger was in dienst van de Gemeente. Hij trad ook op als Zwarte Piet wanneer Sinterklaas zijn bliksembezoeken aan de openbare lagere scholen aflegde. Ik herinner me nog een dag in de vierde klas in de Nicolaas Beetsschool toen we werden opgeschrikt door Zwarte Piet die op het dak was geklommen en met zijn roe op de bovenste ramen bonsde. De oude heer Blakborn is in de 80 en woont, net als mijn vader, nu in de Loet.
Veel bakkers hadden in de jaren '60 nog broodwijken. Ik herinner me dat wij iedere morgen vier bakfietsen op de weg hadden. Er was een bakker aan de Stationsweg, Lou Jonker, die een motorbakfiets had. Bakker Beerse van de Westerweg had een aantal bakfietsen. Veel middenstanders ventten in de tijd nog huis aan huis. Aannemer Groenland had een handkar. We hebben die wel eens gebruikt om de decors van het jaarlijkse toneelstuk (rond Sinterklaas was dat; de acteurs waren de onderwijzers van de openbare scholen) naar de Rustende Jager te brengen".


6 mei '03 - Dick Keppel voegt aan het bovenstaande toe: "Met plezier kijk ik zo af en toe op uw website met oude foto's van Heiloo. Ik vind het alleen jammer dat de heer Buisman, die toch vrij nauwgezet de verschillende winkeliers en bewoners van de raadhuisweg rond 1960 opnoemt nu
uitgerekend het manufacturen winkeltje van mijn eigen Grootvader Dirk Keppel vergeet. Tussen de snackbar van Blakborn en de winkel van de weduwe Jansen dreef mijn grootvader al van voor de oorlog een zaakje in werkkleding, ondergoed, wol, garen etc. Vandaag de dag zou zo een winkeltje geen bestaansrecht meer hebben. Toen hadden mijn grootouders er een prima zaakje.
Ik ben zelf in 1961 geboren aan de raadhuisweg 7 en heb de omgeving en de tijd net zo beleefd en gezien als mijnheer Buisman.
Misschien is het een aardig idee om dit nog aan de verder naar mijn inzicht zeer nauwkeurige opsomming van dhr. Buisman toe te voegen. Mijn grootvader verdient zijn plaatsje hier zeker in."

15 april '04 - Wim-Jaap Buisman: "Een correctie n.a.v. de Heiloo-1950 foto. Foutjes worden gemakkelijk gemaakt, zoals ik ontdekte toen ik er op attent werd gemaakt dat ik in mijn jeugdherinneringen (elders op deze site te vinden) had verzuimd de winkel van de heer Dirk Keppel aan de Raadhuisweg te noemen. Vanaf de kruidenierswinkel van Jan Veenis op de hoek van de Raadhuisweg en de Heerenweg in zuidelijke richting gaande, is het eerste huis Heerenweg 36. Dit huis werd bewoond door een Mevrouw Klein-Poelhuis. Vanaf 1963 of daaromtrent is dat huis betrokken door Tandarts H J Dijkman die beneden de praktijkruimte had en (in de beginjaren) de woonruimte boven. Het volgende huis is gelegen aan de van Doornstraat 2. Dit huis werd bewoond door de familie Baltus. De familie Baltus woonde dus niet in het huis dat op de foto als number 35 werd aangeduid. Dat huis werd bewoond door een bejaard echtpaar - ik meen me te herinneren dat dit de familie Johannes was. Het adres was als ik het goed heb van Doornstraat 8. Het woon-winkelpand aan de van Doornstraat 4-6 was oorspronkelijk het eigendom van de heer en mevrouw de Groot die het bakkersbedrijf uitoefenden. De foto laat het pand zien na een verbouwing door de opvolger A.W. Buisman (mijn vader) die het bedrijf uitoefende onder de naam Buisman's Bakkerij. Het pand dat op de foto met nummer 42 is aangeduid, is inderdaad het woon/winkelhuis van Piet Greeuw. Het pand ernaast (aangeduid met number 41) is de groentenzaak van de Weduwe Relk en haar zoon Kees Relk. Het riante huis daarnaast - op de foto aangeduid met number 40 (gelegen op de hoek van de Heerenweg en de van Aostastraat)werd bewoond Frits Pesser en echtgenote. Achter het huis was de schoenmakerij."

13 mei '04 - Mary Sanstra–Veenis: "Cornelis Klopper had destijds zijn bakkerij aan de Nic. Beetsweg waar nu Jan van Tiel woont. Later woonde de familie Stellema in dat huis. Oom Cornelis Klopper was mijn oudoom, oom van mijn moeder. Mamma vertelde gisteren toen ik bij haar was in het verzorgingstehuis, dat ze daar vaak logeerde als klein meisje. Dan stond ze op het balkon aan de voorkant en keek zo op het putje en de kerk.
Thuis hadden ze geen balkon, dus dat voelde heel "voornaam".....
Tegen haar moeder zei ze na zo'n logeerpartij altijd: later ga ik in Heiloo wonen! Mamma en haar ouders woonden in Wormer, waar ook de rest van de familie Klopper vandaan kwam. Haar moeder vond dat maar onzin en zei dan: Dat weet je niet, wat in de toekomst verborgen ligt! Maar inderdaad verhuisden mijn vader en moeder in 1937 naar Heiloo; voor mijn vader was het nl. beter om op zandgrond te wonen en niet in het waterrijke land van Wormer of Assendelft, waar hij geboren was. Een zoon van oom Cornelis was bakker Cees Klopper, die toen al de bakkerij runde (een veel oudere neef van mijn moeder dus, want vader Cornelis was het oudste kind en mamma's vader Willem het jongste kind uit het gezin Klopper).
De andere zoon, Piet Klopper, had de kapperszaak aan de Kennemerstraatweg, destijds naast bakker Over.
Dat was in dat rijtje huizen op de plaats waar nu het politiebureau staat".

14 augustus '08 - Gerard Geuzebroek schrijft: “Ik woonde op de nic.beetsweg 17. Ik weet nog dat bakker Klopper in de bakkerszaak zat. Die is later overgenomen door bakker Pranger. Die had 2 zoons nl. Hans en Jan.
Ook woonden er de families Ooms, Cnossen, Goedhart en natuurlijk Balk, de man van de gasmuntjes. Wij zijn in 1963 verhuisd naar Alkmaar. Ik vind het leuk dat ik via google deze site heb ontdekt”.

3 nov. '04 – Harry Penders, ook n.a.v. De foto van 1950: "Kennemerstraatweg: rijtje: Koning, Hoogland, Pranger:
(Kerklaan oversteken) : De Vries, Penders, Josephus Jitta, (bospad)Zweers, de rest ben ik helaas vergeten.

Achter Josephus Jitta woonde de familie Koomen, in blokhuis De Specht (foto hierboven) aan het verlengde van de Heerenweg, daartegenover woonde de familie Thomson (hij was nog wethouder van de VVD; zij was Freule van Foreest), dan zie ik nog heel prominent het huis van Mevr. Balk en van de familie Zwart (hoek Heerenweg / Kerkelaan, aan de kant vh Heilooër bos. Daar schuin tegenover woonde de familie Rozijn (kleermaker / maatpakken), en dat is het wat mij betreft wel zo ongeveer. Ons gezin (Penders) heeft vanaf de oorlog tot ong. 1975 gewoond op Kennemerstraatweg 63. Daarvoor ook in Heiloo, op een ander adres, maar dat was vóór mijn tijd. Tussen Ruud Staartjes (repareerde hij radio's?) en Beekman woonde nog mevr. Praetorius (heeft nog kleding ontworpen voor Koningin Wilhelmina, en droeg zelf altijd enorme grote zwarte jurken, en de fam. van der Laan (ik weet niet of dat in 1952 al zo was, maar wel in de jaren 50)”.
18 april '07 - Jan Ditmars, die nu in Pretoria, Zuid-Afrika woont, schrijft: “Tegenover Relk en de uitgang van de van Aostastraat, komende vanaf Pantekoek (electronica/appliances op de hoek van de van Doornestraat en van Aostastraat) was ook nog de "ijzerwinkel" (tegenwoordig doe-het-zelf) van Huib en Rie Koel. Ik woonde zelf van 1951 tot en met 1968 op de Stationsweg 15. Mijn moeder was inval-onderwijzeres op de Vondelschool, Nicolaas Beetsschool en Hazebroekschool.
Komende van de Kennemerstraatweg richting station was aan de rechterkant op de hoek de winkel en bakkerij van Van Velzen. Op de andere hoek was de sigarenwinkel van Jaap en Agaat Masclé. Ik denk dat er nu een fietsenwinkel van Hoebe is, maar toen ik er woonde was daarnaast een kruidenier Wagenaar, later Dick Groot. Mijn broer (Joost) en ik werden altijd om boodschappen gestuurd die dan werden "opgeschreven". Op zaterdag ging mijn moeder dan betalen. Bakker Jonker kwam dagelijks met zijn houten bakfiets en als wij dan "geholpen" hadden dan kregen we een kadetje. Aan de rechterkant woonde Jan Beets de melkboer, en naast ons de aannemer Kops. In datzelfde stuk tussen straatweg en Bredelaan woonden ook de fam. Zonneveld (7), Molenaar (9), Wagenaar, "Boer" Zwart, de Bruin, Haanraads, Meiman, Niek van der Molen (transportbedrijf), Admiraal, Kops (13), Dunnebier (17), Vennik (19) (de zoon Nico woont nu nog in de Schuine Hondsbosselaan), Brand (21), de Groot (23), Koevoets (25), en Hoetjes. (Dit is niet volledig). Mijn moeder is nog in leven en woont in Santpoort. Zij is 94 jaar”.

1 Aug. 03 - Jan Bakker uit Heiloo stuurde me deze foto en schrijft: "Deze is gemaakt in 1912 of '13. Ja, je leest het goed. En de plaats is, wat nu Westerweg 42 is, dus helemaal ten noorden van het Heiloerbos, bij de Rector Frederiklaan.
Er zouden toen vliegdemonstraties gehouden worden op een weiland daar in de buurt, en een caféhouder uit Alkmaar dacht -Nou daar komt veel volk op af, ik ga daar een tent zetten op het erf daar bij dat huis en dat was bij mijn ouders fam. Bakker. Of ze daar ooit wat voor gevangen hebben, weet ik niet. Het vliegfeest is nooit door gegaan, want de burgemeester vond het terrein te gevaarlijk en daar kon hij wel eens gelijk in gehad hebben. De droom van de kastelein kwam ook niet uit. Geheel links zit de vader van m`n moeder, Piet van Kleef. Mijn moeder is de vrouw ernaast (heel onduidelijk). De kinderen zijn mijn oudere broers Klaas en Piet, deze laatste is voor en na de oorlog groenteman geweest en woonde aan de Westerweg nabij de Hondsbossche lanen. De andere personen behoren bij de tent of zijn klanten. Helemaal links is het woonhuis. Daar ben ik geboren en heb ik een groot deel van mijn leven gewoond. Een jaar na de oorlog zijn we getrouwd en in dat huis gaan wonen. De plaats waar hier de tent staat, daar hebben mijn kinderen vaak gespeeld met veilingkisten".

29 oktober '06 - Een paar jaar eerder, in 1910, vond er wel wel degelijk een vliegdemonstratie plaats met Léon Verstraeten en zijn tweedekker. Mijn vader, N.J.Speur, heeft daar nog een artikel over geschreven in de Alkmaarse Volksalmanak van 1979. Volkert Bakker schrijft hierover op 29 oktober '06: "Op Uw site trof ik een bijdrage aan van de heer Jan Bakker gewoond hebbende
op het adres Westerweg 42 in Heiloo. Hij vermeldt daar over een vliegfeest wat in 1912 niet door ging. Ik heb de heer Jan Bakker persoonlijk gekend als groenteman op voormeld adres. Deze heer Jan Bakker is geen familie van mij, hoewel we dezelfde achternaam hebben. We woonden ca 400 meter bij elkaar vandaan. Ik ben geboren in 1938 op de boerderij "Noord-West" gelegen direct ten noorden van het Heilooerbos/Overbos aan de westzijde van de spoorbaan. Van 6 tot 10 oktober 1910 heeft daar een vliegfeest plaats gevonden op het stuk land naast de boerderij, welk perceel nu nog bekend staat als De Vliegkrocht. Alle informatie daarover inclusief 3 foto's is te vinden in de Alkmaarse Volksalmanak 1979 blz. 85 t/m 91. Een korte samenvatting:  Mijn oudoom Jan Bakker (dus niet de eerder genoemde) was in 1910 de pachter op Noord-West. De Belgische Prof. Leon Verstraten, oud 34 jaar, leraar in de aviatiek heeft de vliegshow uitgevoerd. Zijn machine kwam op 29 september per trein aan, verpakt in verschillende kisten en woog 1200 kg. Het toestel werd aangedreven door een Gno-motor van 40 Pk. Vele duizenden bezoekers kwamen naar dit vliegfeest. De eerste vlucht ging 100 meter hoog en duurde 6 minuten. Verstraeten werd na deze vlucht geluk gewenst door de burgemeesters van Heiloo en Alkmaar, resp. Dhr. jonkheer N. van Foreest en G. Ripping".

6 mei '03 - Tini Krebs: "Naar aanleiding van je website over oud Heiloo, kwam ik verschillende ansichtkaarten tegen. Erg leuk, temeer daar mijn vader Jacob Bakker geboren is in het pand Heerenweg 7 in 1901. Ook heeft hij met zijn ouders in de Boerderij de Stiek gewoond , Westerweg 423. Ik ben daar onlangs geweest en vond het erg leuk om over vroeger te horen en te zien . Mijn vader is nl. overleden toen ik een jaar was , dus ik heb hem niet bewust gekend. Mijn moeder is inmiddels ook overleden in 1995, maar zij woonde al lang niet meer in Heiloo. Ook ik vond het eeuwig zonde dat er een A.Heijn gekomen is achter het witte kerkje, want daar woonden mijn grootouders van moeders kant in de Lijster. Ik ging vanuit Amsterdam met vacantie daar altijd logeren en speelde dan met de kinderen van de Rustende Jager. Toen ik de laatste keer een paar weken terug in Heiloo was heb ik wat foto's gemaakt, ook van de Heerenweg, maar zo'n oude ansicht is natuurlijk enig.
Misschien is het aardig om er nog bij te vermelden dat ik als kind nog wel bij de toenmalige veldwachter Pieter Vos op schoot heb gezeten. Een heel aardige man met een grote baard. Hij woonde des tijds bij mijn grootmoeder van moederskant .Zij waren allebei weduwe en weduwnaar. dus op hoge leeftijd gaf dat nog wat gezelligheid. Ze woonden in de Lijster waar ik al over schreef. En zo zijn er nog wel meer herinneringen . Maar eerst dit maar. Hartelijke groeten Tini Krebs."

9 oct. '02 - Willem Steur uit Winnipeg, Canada, die als kind in Heiloo woonde, schrijft iets over "De Kring van Heiloo", de groep dichters die gedurende een aantal jaren in de 19e eeuw in Heiloo bijeenkwam.
Willem Steur was journalist bij "The Winnipeg Free Press", hij is in 2016 op 89-jarige leeftijd overleden.Nicolaas Beets:

HEILOO
Boven Limmen ligt Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Als ik, boven Limmen,
Op een spitse torentop,
‘t Haantje met vergulden kop,
Boven ‘t hout zie klimmen?
Heiloo ligt boven Limmen.
 
Schoone dreven heeft Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Midden in zijn dreven,
Als van tusschen ‘t groen geboomt,
‘t Witte Huis te voorschijn koomt,
Statig en verheven?
Heiloo heeft schoone dreven.
 
Lieve vrouwtjes telt Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Kom ik die te aanschouwen?
‘t Heugt mij hoe ik, jongeling,
‘t Liefste meisje uit haar kring
In zijn kerk ging trouwen.
Heiloo telt lieve vrouwen.
 
Zeegne God u, klein gehucht!
Dubbel zuivel, dubble vrucht
Lache u daaglijks tegen.
Onbezoedeld, onverpoosd,
Vloeie u de evangelietroost
Als een malsche regen!
Aan mij verdient gij zegen.
 
De dichter Nicolaas Beets (1814-1903) kwam vaak in Heiloo, vooral in zijn studentenjaren, toen hij bevriend was met zijn medestudent Cees van Foreest, die hem op vakantiedagen dikwijls meenam naar zijn ouderhuis in Heiloo: het landgoed Nijenburg. De twee vrienden namen dan:
....de oude bolderwagen,
die van Alkmaar op Haarlem rijdt…
zoals Beets ons inlicht in zijn gedicht in de Diligence. Door Limmen rijdend (in den wagen van Van der Hagen), keek hij dan halsreikend uit naar de spitse torentop van het Witte Kerkje, naar de schoone dreven die Nijenburg (‘t Witte Huis) omringden, maar vooral naar één van de lieve vrouwtjes van Heiloo, die hij later in zijn kerk ging trouwen. Dat meisje was Aleide van Foreest, Cees’ zuster, die in 1840 mevrouw Beets werd, een jaar nadat haar artistieke echtgenoot onder de schuilnaam Hildebrand de Camera Obscura had gepubliceerd. Het jonge echtpaar ging wonen in Heemstede, waar Beets predikant werd, maar vier jaar later verhuisde het stel naar Utrecht. Beets was daar vijf en dertig jaar dominee, totdat hij in 1854 tot hoogleraar aan de universiteit werd benoemd. Twee jaar later overleed Aleida van Foreest, kort na de bevalling van haar negende kind.
Het hart van de weduwnaar Beets trok nog steeds naar Heiloo, want drie jaar na Aleida’s dood trouwde hij haar jongere zuster, Jacoba Elisabeth van Foreest, met wie hij nog eens zes kinderen had.
Er waren nog meer dichters en schrijvers die in het begin van de negentiende eeuw graag naar Heiloo kwamen. J.P. Hasebroek was er tussen 1836 en 1843 dominee van het Witte Kerkje en nodigde vaak dichterlijke vrienden uit :  Beets, A.L.G. (Truitje) Toussaint (staat haar borstbeeld nog steeds bij de Heilooer brug in Alkmaar?), W.J. Hofdijk, J.van der Palm, E.J. Potgieter, Jan Kneppelhout, Jacob van Lennep. Grote poezie of daverend proza werd er niet voortgebracht en niemand leest tegenwoordig nog de gedichten en romans van deze negentiende eeuwers. Maar Heiloo ligt nog steeds boven Limmen, het klein gehucht is weliswaar sterk uitgebreid, maar er is nog steeds groen geboomt en rond Nijenburg wandelt men nog immer door schoone dreven. En ik ben er zeker van dat er nog altijd tal van lieve vrouwtjes rondwaren! (Gegevens ontleend aan: Marita Mathijsen et al., De Kring van Heiloo, Heiloo, Vereniging Oud-Heiloo, 1982)

                                               

zondag 1 november 2009

Wie woonde waar? © All rights reserved. Geplaatst november 2009


Een lijst van bewoners en winkeliers in het Heiloo van rond 1950 door Jan de Gruijter, co-auteur met Piet Stoffers, van het boek "Heiloo, toen het dorp nog dorp was". Deze lijst staat niet in het boek. Enkele van de foto's zijn ook van Jan de Gruijter afkomstig.

Alle straten van het centrum komen aan bod, met de namen van zo ongeveer iedereen die er in die tijd woonde en werkte. Een gigantische taak. Bedankt Jan!
Luchtfoto ± 1950, Foto uit de collectie van Peter Bijkerk
De Heerenweg.
Westzijde, oneven nummers.
1 J. Kalff, burgemeester (aan de andere kant van de Kerkelaan) Later fam. Tomson. Huis heet De Merel. Gemeentelijk monument.
3 Jacob Helderman, fruithandelaar. (De Fruitkoning)
5 J.J. Hachmang, chauffeur
7 A. Blokker en K. Mailly, grondwerker.
9 Wed.P. Mooy-Smit. Dit pand verkeerde in een zeer slechte toestand en is toen gesloopt.De vrijgekomen grond is voor de helft bij het parkeerterrein van 't Loo gevoegd, de andere helft kwam vrij voor nieuwbouw.
11 Piet Knip, bakker
13 H.H. Groenland, (daarna J.A. Overpelt) Hier tegenover heeft het Armenhuis van Heiloo gestaan. Dit is omstreeks 1910 gesloopt.
15 Mevr. Mossel-Klomp, een bekende onderwijzeres.Begin jaren vijftig geëmigreerd naar Amerika. 
17 S. Vreeker
21 Wed.R.Onrust-Manting. Dit huisje, de Hutkoffer, staat er nog, het was eigendom van schilder Dirk Harder. Na het overlijden van mevr.Onrust in 1946 woonde hier nog Frans Hibma. Hij was getrouwd met een dochter van mevr. Onrust, Everdien. In 1962 is het gerestaureerd en vestigde zich er een antiekzaakje. (update: het pand is nu eigendom van glaskunstenares Lucia Admiraal en haar man. F.S.) (nog een update, door Piet Schut: “Mijn ouders Jan Schut en Gerry Haanraads  betrokken het huisje op 8 oktober 1947 (hun trouwdag). In het huisje werden drie kinderen geboren - Klaas, Piet en Maria. Vanwege verdere gezinsuitbreiding verhuisden wij in september 1952 naar de Butterlaan 47, Heiloo. Mijn vader is de bedenker van de naam De Hutkoffer. Hij hield een zeer uitgebreid dagboek bij en maakte in 1948 een pentekening van de "schouw", zoals die ook te zien is in het
krantenartikel over de hutkoffer op 14/8/2014”).
23 Arie Harder, schilder. Daarvoor zijn broer Dirk Harder en na Arie C.F.Huijzer, ook schilder.
25 Siem Modder Sz., groentenhandel en aanzegger van begrafenis onderneming de Laatste Eer.
29 Jochem Kossen, hovenier (later naar nr.63)
31 Mevr.C.Verweel Vooren-Vennik, later mevr.Blikslager- de Wilde.Een groot huis op de hoek van de Willibrordusweg en de Heerenweg, genaamd de Lijsterhoek. Laten bouwen door oud-veldwachter Vos.

33 C.Klopper Sr., voorheen bakker, daarna D.Stellema.
35 Joh. de Graaf, daarna mej.A.A. de Graaf
37 Wed.Lust-Visser, daarna wed.J.van Es-Quist, en daarna weer Siem Bruin, militair.
39 H.de Graaf, later T.Briefjes
41 J.Roos. zuivelhandelaar, voor Roos:wed.H.Wit-Kuijper, na Roos: G.Jensch
43 J.Krijgsman, ex melkslijter, later S.H.Stroet.
45 Wed. G.Meijer-v.d.Kommer, later Jan Groot,postbode
47 Coenraad W.Roozing, accountant.

49 P. de Groot, arbeider Rijkswaterstaat (broer van de bakker uit de v.Doornstraat, later Buisman).
51 P. Hartog
53 (oude) Dirk Greeuw en mevr.M.Greeuw-Knap (het huisje stond iets naar achteren)
55 Jac. de Vries, kruidenierswaren
57 Anton Roest, stoffeerder, manufacturen (daarna kapsalon Coen van den Hoogen)
59 R.G.Repko, horlogemaker (typisch klein huisje)
61 Huib Koel, timmerman, ijzerhandel
63 Wed.C.Rooderwijn-Kok, (daarna lange tijd leeg, daarna Jochem Kossen, vader van Jaap en Montes)
65 Piet Modder, gemeente opzichter
67 Dirk Oud, schilder, behanger
69 S.Deutekom, drukkerij en boekhandel (dit pand heeft zich weten te handhaven)
De Heerenweg oostzijde, beginnend tegenover de v.d.Veldenstraat, richting Kerkelaan:
48 Fam. Trieblinig. Het huis heette "Beppy Epy". De familie bestond uit zuster Betsy, broer Arie en broer Piet. De beide broers stonden bekend als de "venters van Heiloo". Arie duwde de bakfiets.
46 Frits Pesser, schoenmaker
44 Cees Relk Jz., groentenhandel
42 Piet Greeuw, sigarenmagazijn, tevens metselaar, penningmeester van de Foresters, voorzitter van Eensgezindheid, gemeenteraadslid, lid van de IJsbaancommissie.
40 J. Ouwendijk, kruidenier, daarvoor J.G.Kort.
38 B.Boulonois, reiziger.
Het huis van de familie Trieblinig staat er nog, de andere panden zijn verdwenen.
Vervolg Heerenweg oostzijde, vanaf hoek Raadhuisweg richting Kerkelaan (dus aan de andere kant van de kerk):
30 Garage J.C.Pietersma, daarvoor bloemist Bruin, daarna Brandweergarage, nu Fortis bank.
28 Jan Bood, vrachtrijder. Dit huis is weg.
16 J.Huijzer, daarna P.v.d.Steen.
14 J.Boot, later Pieter Johannes, arbeider
12 Mej.C.Rozing, kraamverzorgster en mevr. G.Rozing-Kuijper, weduwe van kleermaker Rozing op de hoek van de Kerkelaan.
10 Wed.P.J.Bakker-van der Hert, kantoorbediende.Dit huis is weg.
8 Wed.M.Haringhuizen-Nap.
6 C.H.Swart, vertegenwoordiger
4 T.Balk en B.C.Butter, kapper, later naar de Stationsweg.
Aan de andere kant van de Kerkelaan:
2 Klaas Koomen en Puck Koomen-Lamar. Inwonend G.Sickinga, onderwijzeres. Het huis heet de Specht. Klaas was reizend etaleur, maar werd bekender als artiest. Klaas is in 2013 overleden, Puck, die in oktober 2017 93 jaar hoopt te worden, is nog steeds actief bij Falkland (laatste gegevens van Wim Boddeke)..

De Kennemerstraatweg.
Oostzijde, vanaf 't Groentje richting Alkmaar:
366 J.Renes, slager. Inwonend N.Dam, slagersknecht. Later slagerij Ab Kaan.
364 (een bovenwoning) G.C.Langelaar, slager, daarna mevr.H.Schermer-Vester en nog weer iets later J.L.I. Beekman.
362 C. Vennik, kruidenier. Later sporthuis Helling.
360 Piet Klopper, coiffeur.

358 K.Hoekstra, banketbakkerij en chocolaterie. De opvolger van Jan Over.
356 C.Brouwer, caféhouder van de Rustende Jager. Inwonend A. Koudijs.
354 D.P.Brouwer en mevr. S.Nap-Brouwer
352 Homerus H.V.M. Schermerts, papierbewerker, analinedrukker en manufacturier.
350 P.D.Snaauw, timmerman. Inwonend W.Beye. Dit pand is gemeentelijk monument.
348 Wed.W.de Geus-Wijhenke, later Ds.H.W. Bloemhoff.
346 Hr. en mevr.D.Visser- van Steeg, later M.P.Zoons, seiner bij de Kon.Marine.
344 Hr.en mevr.G.Fris-Eekhof en A.M.Timmermans.Later Joop Jansen (electricien).
342 P.A.H.Muller, schoenmaker en L.C.Drost-van Halewijn.
Daarna A.van Grijspaarde, ook schoenmaker.Daar weer na de fam.E.Molenaar. Een van de zoons is "Pierik".
338 A.Jonkman, later G.Langeveld.
336 P.Zwaag, electrotechnicus en radiohandel
334 Het Postkantoor, later kantoor van P.Zwaag.
332 Hr. en mevr.N.Brouwer-de Vries, kantoorhouder P.T.T.
Dochter Wijnie. Inwonend Wed.W. de Vries-Pijper.
330 K.Zwart, fotgraaf. Daarvoor mevr. G. Koster-Schermerhorn. Na Zwart fotograaf H.A. Gelderblom.
328 B.van der Laan, uitgever en C.van Helsdingen, wijkverpleegster. Gemeentelijk monument.
326 J.A.Beekman, inspecteur "Noorderpers", later J.G. Nijman
324 J.van den Kommer, later A.L. Bellekom, ambtenaar P.T.T.
322 Joan Praetorius, kunstschilder en de eerste modeontwerper in Nederland.Dit huis is verdwenen en vervangen door nieuwbouw.
320 Kl.de Bakker, vertegenwoordiger en N.Staartjes-Kobes, huishoudster
318 Wed.M.van der Molen-Wagemaker, daarna Wed. C. Wezel-Wagemaker. Gemeentelijk monument.
Op de plaats van de huizen 306 en 308 stond voorheen café Zomerlust van de fam.Helder. Het is in 1938 gesloopt.
Op de plaats van het huis met nr.298 stond café de Nachtegaal van P.Roozing, daarvoor IJsbrand Blokker.Hier werden vaak openbare verkopingen gehouden, men noemde dat Boelhuis. Het pand is in 1954 gesloopt.
Kennemerstraatweg oostzijde, vanaf slager Renes aan 't Groentje, dat behoorde namelijk tot de Kennemerstraatweg:
368 Jan Slooten, sigarenmagazijn
370 Cor Schoen Sr., kruidenier
372 J.Jonker, bakker, daarvoor K.Hoogvorst en J.Woutersen (belastingambtenaar)
374 Ds.Bloemhoff, de Pastorie
376 Arie Klaase, groenten, vis en conserven. Inwonend A.C.Godijn, dienstbode
378 P.v.d.Molen, later D.A.J.van der Borg, kaartcorrector bij de Kon.Marine
Op de Pastorie na zijn deze panden verdwenen.
Kennemerstraatweg vanaf 't Groentje:
380 Dr.D.W.L.Hoekstra (dit doktershuis is verdwenen)
382 Politiebureau. Het Roode Huis.Villamonument
384 Mevr.G.Bruul-Lont, weduwe van gemeentesecretaris W.Bruul. Inwonend John en Rie Stevens.Gemeentelijk monument.
386 E.D. en J. Le Mair, manufacturen. Later babyhuis van der Wind. Gemeentelijk monument.
388 Fa. Nuyens, bloemenzaak. Daarvoor respectievelijk Schouten en Koger, ook met bloemen. Daarna kapsalon van F.J.van Eikeren.
390 A.Stet, electriciteitszaak. Daarvoor A.B.de Rooij.
392 Gijs van Steeg, aannemersbedrijf. Gemeentelijk monument.
394 Piet Kooyman, daarvoor hr. en mevr.Burger-Akkerman. Gemeentelijk monument
396 Piet van Steeg, timmerman. Gemeentelijk monument.
398 Piet H. Kieft, schilder. Gemeentelijk monument.
400 Mej.C.D. Zoomer, kostuumnaaister en mej. A.M.Zoomer, winkeljuffrouw. Gemeentelijk monument.
402 Jacob Klerk, melkslijter. Later Droka drogisterij
404 J.J.Korstanje, woninginrichting en stoffeerderij
406 J.A.Brink, slagerij. Daarvoor slager Roovers
408 P.C.Overtoom, sigarenmagazijn.Later Th.M.Kuijper, tabaksdetaillist
410 Piet Wijn, smederij. Daarvoor D. Bos.
412 A. van der Cingel, tuindersknecht. Daarvoor de fam.L.E.Stuveling.
414 Dirk Kieft, schildersbedrijf
420 A.P.Kaandorp, bakkerij. Daarvoor resp. de Nijs en Spil.
422 A. Spil, voorganger van Kaandorp.
Vanaf nr. 400 zijn deze panden verdwenen.
Kennemerstraatweg westzijde vanaf de Witte Kerk richting Kerkelaan:
97 "de Oude Herberg", J.P. van den Kommer, daarvoor Jac.van Gemeren. Na v.d.Kommer in 1952 Chris Jansen.
95 Jb.van den Kommer Sr., garagehouder en rijwielhandelaar, later B.L.J.Vosse en Vingerling.
93 H.J.Natzijl, rijwielhandel en huishoudelijke artikelen.
Dit pand is samengevoegd met nr.95.
91 Jb.Swart, banketbakker en daarboven A.Krul. Voor Swart Piet Zander, banketbakker en daarbij inwonend H.J.Rol, reiziger. Na Jb.Swart bakker Boonacker.
89 D.Middelbeek, de voorganger van bakker Zander en mevr.Middelbeek-Schermerhorn. Later E.J.Koning.
87 D. de Jager, bloembollenexporteur, later mevr.C.de Jager-Grinwis.
85 Overste b.d. J.van Wamel, daarvoor Wed.K.Honig-Dikker.
83 Mevr.N.Kostelijk-Ootjers, weduwe van Teunis Kostelijk, jarenlang gemeenteraadslid, later G.F.H.Coreen.
81 Mevr.Akkerman-Govers, weduwe van J.Akkerman, voormalig wethouder en loco burgemeester. Hierbij in mevr.T.Kwak-Oudejans.Het huis heet "De Rank". Gemeentelijk monument.
79 R.C.J.Bammens, handelsagent en C.M.Bammens-Kaijk.
77 W.A.Broekhuijzen en mevr.C.P.Peeman-Broekhuizen. Daarvoor P.Kluitman, boekhandelaar. De huizen 79 en 77 vormen samen een dubbel woonhuis, genaamd "De Vischkom".
75 Jan Koning, kruidenier
73 J.A. de Groot, manufacturier.
71 Jaap Hoogland, schildersbedrijf. Na 1952 werd dit pand het massage instituut annex sauna van Hoogland.Tussen de Groot en Hoogland had de wed.Hoogland (moeder van Jaap)  jarenlang een sigarenwinkeltje.
67 G.J.Pranger, slagerij, later Jan "Ossie"Pranger.Het pand is in 1970 gesloopt.
Kennemerstraatweg westzijde vanaf het Gemeentehuis richting Limmen:
99 Barend Harreveld Sr., rijwielhandel, later Piet van Raalte.
101 P.A.C.Nieuwpoort, schildersbedrijf annex lijstenmakerij.
103 J.Koomen, "Koomen's Modes".
105 J.C.Zander, garagehouder. De garage bestaat nog steeds op deze plek.
107 J.Rus Czn., later C.J.Rus Jzn., bakkerij, later Koos Jonker.
109 D.Bakker, boekhandel annex drogisterij. Later supermarkt B.en W.
111 Bob Jansen, Warenhuis Jansen.
113 J.Jansen, vader van Bob, eveneens Warenhuis Jansen.
115 Ys van de Blom, boven de winkel van Albert Heijn, die hij beheerde.
117 Piet Korstanje, woninginrichting en stoffeerderij.
119 W.Buis, dierenspeciaalzaak en hengelsport.
121Jud. Good
123 M.A. Kwast-Bos.
125 H.Schong, vishandel.

Dokterslaantje.
Vanaf 't Groentje, zuidzijde:
1 Ed. Bos, ziekenfondsbode
3 Chr. A. van Opzeeland, wegwerker N.S., inwonend E. Sol, granietwerker. Daarvoor G. Faber, stucadoor.
5 Siem Bruin, militair chauffeur, later naar de Heerenweg.
noordzijde:
2 J.G.F.van Coolegem, stationsambtenaar. Daarvoor N.J. Speur, van 1934-1939. (Op de foto hieronder: Nico Speur en Sanna Klaver voor hun huisje).


4 J.N.E. Bakker, veehouder, en mevr.D.Bakker-de Geus.
Aan de panden op 1 en 3 is nu nog enigszins te zien, dat het van oorsprong oudere behuizingen zijn.

Van Doornstraat.

(tot 1948 Willibrordusweg), vanaf Jan Veenis op de hoek van de Raadhuisweg en de Heerenweg en parallel lopend aan de laatste in zuidelijke richting:
2 H.Rem, handelsreiziger, inwonend onderwijzeres juffr. Klein Poelhuis. Later C. Baltus, grondwerker en vanaf 1963 tandartspraktijk H.J. Dijkman.
2a Wed.J.Pilkes-Bus (Jansje Bus). Vrij gauw na 1950 is dit huisje al gesloopt.
4 Dirk de Groot, smakelijk roggebrood uit eigen bakkerij.Kort na 1950,  bakkerij A.W.Buisman
8 Wed. B.J. Koopman-Jansen. Daarna H.A. de Rooij, loodgieter, en L.de Rooij-Rigter
10 Jac. N. de Goede, kabellegger bij het G.E.B.en L. de Goede-Buiten.
12 A.M.de Kruif, cacaobewerker bij Ringers.
14 Dirk Bood ex veehouder en Jan Bood. Een huis met een serre waarin allerlei dieren waren gehuisvest.
Tegenover deze huizen, achter tegen het pand van kruidenier Ouwendijk van de Heerenweg aangebouwd:
1 Karel L.Schulp, monteur annex taxichauffeur. Inwonend Wed.G.Ruis-Timmer
Het pand van Rem op nr.2 is nog als zodanig herkenbaar, de rest is verdwenen.

Raadhuisweg.

aan de noordzijde van de kerk, vanaf de Oude Herberg:
1 Klaas Zander, grootvader van Nico Zander, garagehouder. Daarna Chris Jansen, uitbater van de Oude Herberg.
2 Jan en Lien Pronk. Jan Pronk was wereldkampioen wielrennen bij de profstayers.
3 J.van Gemeren, daarna H.G.Kooter en Cor Bakker. Op dit adres begon Joh. Jansen voor W.O.2 zijn loodgietersbedrijf
Deze huizen staan er nog (wonder boven wonder).
Raadhuisweg aan de zuidzijde van de kerk, vanaf het Raadhuis:
 6 Thomas Geertsma, gemeenteveldwachter. Iets later Siem Ploeger van de Holleweg, Gemeente timmerman.
7 Fa. Joh. Jansen, loodgieter en electriciën
8 D. Keppel, manufacturen
9 Wed. K. Salomons-Maarleveld. Iets later IJssalon Blakborn
10 Arie Keuris, slager. Later Piet Keuris en Jan Pranger
11 S.B. Boerma, schoenmaker. Later Ab Boerma (zie foto hieronder, let ook op het bord rechts van de buren:
12 Reyer Roos, zuivelhandel. Later Jan Roos.
13 C.Vader, drogisterij. Daarna Ruud Bakhuijsen.
14 Jan Veenis Jr., kruidenier. Later sporthuis Helling.
De huizen op 6,7,8 en 14 zijn verdwenen. De andere panden zijn alleen nog afzonderlijk te herkennen als je naar de daken kijkt.

Burenweg.
Zuidzijde, vanaf de Nic.Beetsweg:
7 E.Bont, later W.C.Spaan, melkboer.
9 L.Bos, daarna L.Spaans en daar weer na P.Spaans.
11 A.Th.H.Jurgens, ambtenaar P.T.T., later F.Bruin.
13 G.W.van de Pol, incasseerder en violist.
15 J.Mooij, monteur P.T.T., daarvoor Jb.Relk, opperman.
17 J.Hoogvorst, reiziger.
19 A.Bruin, zuivelbereider.
21 Ak Ploeger, los arbeider, daarna mej.M.J.Verhage.
23 G.Jonker, kantoorbediende.
25 M.C.Bakker, los arbeider.
27 W.Burger, koopman.
29 H.van Gent, wachtmeester Rijkspolitie.
31 G.Blom, metaalbewerker.
33 Mej.C.J.H.Schurink.
Burenweg noordzijde vanaf de Nic.Beetsweg:
2 J.Spaan, veehouder, boerderij op de hoek met de Nic.Beetsweg. Later stond hier een gymnastieklokaal.
6 Cor Spaans, postbode en turnoefenmeester.
8 F.Bruin, opperman-steigermaker, later Dirk Bakker.
10 J. van der Veen, metaalbewerker.
12 Mej.M.Bier
16 Dirk de Bakker, metselaar.
18 W.Heertjes, machinist.
20 Ate de Vries, vertegenwoordiger, later J.Fekkes.
22 C.N.Troostheide, bankemployé
24 K.A.Klugt, rijwielbewaarder.

Willibrordusweg.
Vanaf de Heerenweg richting Kerkelaan:
Linkerzijde:
13 Dirk de Groot, voormalig bakker van de van Doornstraat
? Het Dorpshuis, daarvoor de woning voor het schoolhoofd.
? De Nic.Beetsschool.
7 C.Kuiper, magazijnbediende
1 Ab Boerma, schoenhersteller.

                    Uit de collectie van Ruud van den Aakster

Foto boven: dit is het eerste stukje van de Willibrordusweg. De fotograaf staat met zijn rug naar de Schoollaan toe, dus de vermelding op de ansichtkaart is eigenlijk onjuist. Het huis rechts is van Dirk de Groot, Willibrordusweg 13.


Rechterzijde:
14 M.J.P.Zoons, metaaldraaier.
12 G.C.Wieringa, employé P.T.T.
10 A.Hulzebos, controleur Econ.Contr.Dienst.
8 Wed.W.Dicker-Stolp en W.Dicker, automonteur.
6 C.Koning
4 C.Koenders, schoorsteenveger en glazenwasser.
2 J.Moll, chemicus.

Schoollaan, zijstraat van de Willibrordusweg.
Zuidzijde:
2 Mevr.A.Kesler-Ruiter.
4 A.Greeuw, melkboer, vader van Piet en Arie Greeuw. Later J. Dronkers en Piet Zonneveld.
8 Dirk Harder, schilder en mevr. M. Harder-Vennik.
10 Joop Groenland, timmerman-aannemer. Daarvoor timmerman Aadriaan Groot.
12 F.H.Beudeker, eerst meubelmaker, later kaasmaker. Die meubelen viel niks in te verdienen, zei hij (aanvulling van zijn kleinzoon Tom Beudeker).
14 C.Kroonenburg, los arbeider. Inwonend P.A.Janssens, vertegenwoordiger.
Tegenover deze huizen, aan de noordzijde:
Het gymnastieklokaal "Kunst en Sport", later Asta theater.
De gemeente werkplaats met de brandweerkazerne. Hierbij stond een hoge mast om de brandslangen aan te laten drogen.
Alles langs Willibrordusweg en Schoollaan is verdwenen.

Nicolaas Beetsweg, oostzijde, vanaf de boerderij van Spaan op de hoek van de Burenweg:
54 P.Spaans, brandstoffenhandel, later Luit Spaans.
52 Chris F. ter Buurkes, smid
50 H.E. Oostendorp, beambte Ned.Bank, gemeenteraadslid, schrijver van o.a. Het Straatnamenboek van Heiloo.
48 Dirk Bakker, metselaar
46 C.A.Diemeer, chauffeur, later F.K.J.J.Raadsheer.
44 C. v.d.Brugge, later L. de Jong
42 Cor Schut, wachtmeester der Rijkspolitie
42a mevr.G.Frans-Wagenaar, veehoudster. Boerderij ligt iets van de weg af. Later Jaap Frans.In 1968 gekocht door de gemeente en afgebroken om plaats te maken voor Plan Oost
40 A.Mes, bakker/broodbezorger
38 P.J.Swart, later G.Kalverdijk
36 P.J.Modder, vertegenwoordiger, later C.Schoen Sr. van 't Groentje.
Nicolaas Beetsweg, westzijde, vanaf 't Groentje:
71 V.Huisman, melkslijter. Daarvoor C.K.Laarkamp, ook melkslijter. Na Huisman W.van Leeuwen.
69 R.Vos, daarna mej.H.Vos en Piet Bruin.
67 N.D.Dissel, opzichter
65 P.Mors, chauffeur
63 L.Spaans, metselaar, later G.M.van Rooy
61 P.Bakker
59 Wed.R.Speur-de Haas, later Jan P.Zwaan
57 T.H.Huyzer, later mevr.H.A.J. van Schenk-Brill
55 H.J.G.Hondelink, later W.Roozendaal
53 R.D.Leeuw, agent incasseerder
51 D.Blom, landarbeider
49 C.Snip, rijwielhersteller
47 S.Pranger, bakker, opvolger van C.Klopper Jr. Na Pranger F.H.van Weelderen (nu Jan van Tiel)
45 J.Bruin en P.Bruin, fabrieksarbeiders,later D.W.Brouwer
43 C.Wagenaar, arbeider, later J.Waag
41 R.Lodder, kleermaker
39 G.Piekart, kelner
De panden van 71 t/m 59 zijn verdwenen.
Hieronder volgt de laatste bijdrage v.w.b. de invulling van het centrum van Heiloo aan de hand van de luchtfoto van omstreeks 1950. Alles bij elkaar opgeteld zijn er sindsdien wel heel wat oude behuizingen verdwenen.We vragen ons af, of er met wat meer fantasie niet wat meer bewaard had kunnen blijven.

Van der Veldenstraat, verbindingsweg tussen Heerenweg en Holleweg. Vanaf huize Mon Repos aan de Heerenweg, aan de zuidzijde:
2 H.A.Molde, kapper, begin jaren 50 geëmigreerd
4 J.A.Ranzijn, timmerman
6 C.van der Werff
8 Wed.E.v.d.Berg-Hovestad, sigarenmagazijn, bibliotheek
10 C.Mulder, kraandrijver
Aan de noordzijde:
Eerst de drukkerij die bij boekhandel Deutekom hoorde, dan:
3 Bouw A.van Dijk, loodgieter
5 Th.Pater, monteur
De laatste 3 panden zijn weg.

Holleweg, oostzijde, vanaf gymzaal Kunst en Sport, later Asta theater:
6 H.Moerman, stoffeerder
8 F.Bruin, betontimmerman
10 -
12 J.Hoogerduijn, rijksambtenaar
14 L.van der Linden, fabrieksarbeider
16 D.P.Modder, arbeider N.S.
18 M.P.Ineveld, kantoorbediende
20 H.van Urk, ambtenaar
22 G.J.Molenaar, metselaar
24 J.P.Oorthuijzen
26 J.Asjes, vernisser
28 W.Laan, koopman (o.a. ijs)
30 Jac.Speur
32 Wed.A.E.de Lange-van Foreest en dochter A.E.de Lange, wijkverpleegster. Gemeentelijk monument.
34 -
36 E.L.M.van den Heuvel
38 Jb.Baas, stempelmaker
40 J.Groot, besteller PTT
42 F.Ooteman, blikbewerker
44 M.J.de Groot, stoffeerderij en woninginrichting

De huizen van 6 t/m 30 zijn verdwenen, evenals gymzaal Kunst en Sport, later Asta theater. Aan het huis op 32 (zie foto) is niets veranderd, 36 t/m 44 zijn verbouwd.
We hopen zo de meeste bewoners van het centrum van Heiloo, uit het begin van de jaren 50, weer hun plaats in het dorp te hebben laten innemen.Voor het overgrote deel zal daarbij  het woord postuum wel van toepassing zijn.

Jan de Gruijter.